Tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av økonomiske og administrative tjenester


Regnskapsføring

 • Fører alle typer regnskap for små og mellomstore bedrifter


Fakturering

 • Registrering av ordre
 • Fakturautsendelse
 • Oppfølging av betalinger
 • Purring og oppfølging av inkassosaker


Lønningsrutiner

 • Etter avtale med kunde utfører vi alle rutiner som gjleder lønnsarbeid
 • Innrapportering av opplysninger til det offentlige når det gjelder skattetrekk arbeidsgiveravgift, samt melding til trygdekontor m.m.
 • Lønns- og trekkoppgaver


Remitering

 • Vi påtar oss å administrere kundens gjeld , og sørger for at regninger betales til rett tid.


Økonomistyring

 • Vi påtar oss å være kundens økonomiavdeling


Årsregnskap

 • Utarbeider årsregnskap for de av våre kunder som er pålagt dette


Ligningsoppgaver

 • Vi tar hele oppgaven med å utferdige ligningsdokumneter og selvangivelse


Økonomisk rådgivning

 • Økonomisk rådgivning innenfor de områder som naturlig tilligger oppdraget


Styre og generalforsamlingsarbeid

 • Bistår i forbindelse med styrearbeid
 • Sørger for at styre- og generalforsamlingsarbeidet skjer i samsvar med gjeldende lovgivning


Firmaetablering og selskapsstiftelse

 • Bistår ved nyetablering, herunder valg av selskapsform, samt stiftelse av firma