Frister/Innleveringer

Viktige datoer næringsdrivende

Regnskapsperioder og innlevering av bilag til vårt kontor:

Perioder
Januar - februar
Mars - april
Mai - juni
Juli - august
September - oktober
November - desember

Frist for bilagsinnlevering
15. mars
15. mai
10. august
15. september
15. november
15. januar

Merverdiavgift
Perioder:
Januar - februar
Mars - april
Mai - juni
Juli - august
September - oktober
November - desember

Frist for betaling

10. april
10. juni
31. august
10. oktober
10. desember
10. februar

Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende:
Forfallsdatoer:
15. mars
15. mai
15. september
15. november


Forfallsdatoer:
15. februar
15. april

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
i ansattes lønn:

Perioder

Januar - februar 

Mars - april

Mai - juni

Juli - august

September - oktober

November - desember