Ditt regnskapskontor i Levanger

Økonomiservice AS er et autorisert regnskapsførerselskap beliggende på Skogn i Levanger kommune. Selskapet ble stiftet i 1988. Vi er medlemmer i NARF.

Selskapet har 7 ansatte, hvor 3 er autoriserte regnskapsførere, alle med lang og variert praksis fra bransjen.

Vi utfører regnskaps- og økonomitjenester for små og mellomstore bedrifter, landbruk og tjenesteytenede næringer. Vi har også lag og frivillige organisasjoner som kunder.